Ceny

Ceny letecké školy AFM

Základní ceny pro výcvik v letecké škole se odvíjí od ceny za teoretickou přípravu, která může být formou kurzu (cca 4-5 tis. Kč), nebo formou individuální přípravy (cca 1 tis. Kč) a za praktickou přípravu, která bude záviset na počtu skutečně odlétaných hodin, které budou třeba pro připuštění k pilotní zkoušce. Minimální počet hodin dle osnovy UL3 je 20 letových hodin, což odpovídá ceně cca 50 tis. Kč. Podle zkušeností ale skutečný počet hodin u zájemců bez předešlých leteckých zkušeností bývá něco kolem 30-35 let. hodin, což odpovídá cca 80 tis. Kč. Doba výcviku je rovněž individuální a závisí od dovednosti a časových možností zájemce.

Pro zahájení leteckého výcviku jsou třeba tři základní věci (ZPČ):

1) Zdraví - bez získání zdravotní klasifikace Medical nelze provádět samostatné lety
2) Peníze - bez dostatečného finančního krytí nemá smysl se do výcviku pouštět
3) Čas - bez věnování dostatečného času na výcvik a později na vlastní létání nemá rovněž smysl se do výcviku pouštět

Přičemž poslední dvě věci Peníze a Čas jsou spojené nádoby, kdy pokud jsou peníze a není čas, je stejně neefektivní a nebezpečné, jako když je čas, ale zase nejsou peníze. Obojí vede k neúměrnému prodlužování výcviku a tím v končeném důsledku k navyšování ceny výcviku a to všechno na úkor bezpečnosti jak samotného výcviku, tak i pozdějšího vlastního létání.

Pro sledování finančních toků v letecké škole slouží agenda pro piloty FlightOffice Online, kde si každý žák/pilot může z domu sledovat své letecké aktivity a finance.

Ceny leteckých služeb

Základní ceny pro seznamovací lety najdete zde. Ceny za vlekání kluzáků budou dohodnuty individuálně.

Na základě Vašich písemných popř. telefonických požadavků, nebo požadavků zaslaných na naši e-mailovou adresu info(@)rolla.cz zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku zdarma a doručíme písemně na Vaši adresu.

© 2008 Rolla. Všechna práva vyhrazena. ROLLA, s.r.o.