Ceny

Ceny letecké školy AFM

Základní ceny pro výcvik v letecké škole se odvíjí od ceny za teoretickou přípravu, která může být formou kurzu (cca 4-5 tis. Kč), nebo formou individuální přípravy (cca 1 tis. Kč) a za praktickou přípravu, která bude záviset na počtu skutečně odlétaných hodin, které budou třeba pro připuštění k pilotní zkoušce. Minimální počet hodin dle osnovy UL3 je 20 letových hodin, což odpovídá ceně cca 50 tis. Kč. Podle zkušeností ale skutečný počet hodin u zájemců bez předešlých leteckých zkušeností bývá něco kolem 30-35 let. hodin, což odpovídá cca 80 tis. Kč. Doba výcviku je rovněž individuální a závisí od dovednosti a časových možností zájemce.

Pro zahájení leteckého výcviku jsou třeba tři základní věci (ZPČ):

1) Zdraví - bez získání zdravotní klasifikace Medical nelze provádět samostatné lety
2) Peníze - bez dostatečného finančního krytí nemá smysl se do výcviku pouštět
3) Čas - bez věnování dostatečného času na výcvik a později na vlastní létání nemá rovněž smysl se do výcviku pouštět

Přičemž poslední dvě věci Peníze a Čas jsou spojené nádoby, kdy pokud jsou peníze a není čas, je stejně neefektivní a nebezpečné, jako když je čas, ale zase nejsou peníze. Obojí vede k neúměrnému prodlužování výcviku a tím v končeném důsledku k navyšování ceny výcviku a to všechno na úkor bezpečnosti jak samotného výcviku, tak i pozdějšího vlastního létání.

Pro sledování letecké aktivity a finančních toků v letecké škole slouží agenda pro piloty FlightOffice Online, kde si je každý žák/pilot může z domu sledovat.

Ceny leteckých služeb

Základní ceny pro seznamovací lety najdete zde. Ceny za vlekání kluzáků budou dohodnuty individuálně.

Na základě Vašich písemných popř. telefonických požadavků, nebo požadavků zaslaných na naši e-mailovou adresu info(@)rolla.cz zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku zdarma a doručíme písemně na Vaši adresu.

© 2008 Rolla. Všechna práva vyhrazena. ROLLA, s.r.o.